ករណី​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ ក្រុមគ្រួសារ​នៃ​ជនរងគ្រោះ សម្របសម្រួល​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊រ សុ​វណ្ណា មិន​ប្តឹងផ្តល់​រករឿង​តទៅទៀត​ទេ – CEN