ក្នុង​មួយថ្ងៃ តម្រូវការ​សាច់មាន់​ក្នុង​តំបន់​ឆ្នេរកែប មាន​ចំនួន​ពី ១៥០ ទៅ ១៦០​គីឡូក្រាម​ – CEN