អាយុ​៦០​ឆ្នាំ​ហើយ​មិន​រក​ធម៌ នៅ​ប្រើ​គ្រឿងញៀន , បញ្ជូន​មនុស្ស​១០​នាក់ ជួញដូរ​រក្សាទុក​និង​ថ្នាំ​ម៉ា​ទឹកកក​៣៦​ថង់ ម៉ូតូ​២​គ្រឿង ទៅ​តុលាការ​ – CEN