ក្រោយពីសប្បាយក្នុងកម្មវិធី​ជប់លៀង​មួយ​នៅ​កោះរ៉ុង វិលត្រឡប់មកវិញភ័យប៉ះសក់ ត្រូវ​រលក​ធំៗ វាយ​បែក​ទូក​លិច​ចូលក្នុង​សមុទ្រ​នៅ​ចំណុច​ឃ្លង​ឡ​ទឹកត្រី ក្រុង​កោះរ៉ុង – CEN