ឥទ្ធិពល​ព្យុះ​ទី ៣ ឈ្មោះ ស៊ីន​ឡា​គូ នឹង​អាចមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន កើន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់ ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN