​ខែកក្កដា​ឆ្នាំនេះ ត្រួតពិនិត្យ​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់ ចំនួន​១៥៧.២៦៩​គ្រឿង និង​ប្រមូល​ថវិកា​ពិន័យ​បាន​ចំនួន ជិត​៦០០​លាន​រៀល​ – CEN