ដាក់ វិន័យ​លើ​មេធាវី ឡា​ច សំរោង ដែល​បាន​លួច​ដក​លុយ​កូនក្ដី​ចំនួន​ ២៦​ម៉ឺន​ដុល្លារ ទៅ​ទិញ​ដី​២​ប្លង់​ – CEN