ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ករណី​ព្យាបាល ជាសះស្បើយ ០១​នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែសីហា – CEN