ភី​លី​ពី​ន នឹងធ្វើ​ការបិទ​រដ្ឋធានី​ជាថ្មី ដោយសារ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​រាតត្បាត​ខ្លាំង​ទៅៗ​ – CEN