អ្នកមានអំណាច ​ចាក់ដី​លុប​បឹង​តាកែវ នៅ​ខាងក្រោយ​អតីត​ផ្ទះ​តា​ម៉ុក ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ ក្រោយ​មាន​គម្រោង​លើក​ទំនប់​ក្រវ៉ាត់​បឹង​តាកែវ ដើម្បី​ទុបស្កាត់​ការទន្ទ្រាន​យក​ – CEN