គ្រឿងញៀន​ជិត​២០០​គីឡូក្រាម និង​សារ​ធាតុគីមី សរុប​ជាង​៣០០០​គីឡូក្រាម សម្រាប់​ផលិត​គ្រឿងញៀន ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ប​ង្ក្រា​ប ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN