ក្រុមហ៊ុន Apple ដក​កម្មវិធី​ហ្គេម​រាប់ពាន់​ចេញពី App Store ក្នុងប្រទេស​ចិន​ – CEN