កម្ពុជា​នាំ​អង្ករ​ចេញ ចំនួន ៤២៦ ០៧៣ តោន ក្នុង​រយៈពេល ៧​ខែ បាន​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជាង ២៨៥ លាន​ដុល្លារ​ – CEN