ស្រៀវ​ជំនួស​! ខណៈ​គ្រប់គ្នា​ព្រួយបារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព ចំពោះ​ពស់​ដ៏​ធំៗ​៦​ក្បាល ស្រាប់តែ​យុវតី​រូបនេះ​និយាយថា​… – CEN