ថៃ​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​បំរាម​ជក់បារី​លើ​ឆ្នេរសមុទ្រ អ្នក​ល្មើស​ប្រឈម​នឹង​គុក​មួយឆ្នាំ​ – CEN