ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់​កន្ត្រាក់ និង​រលក​សមុទ្រ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៥-១១ ខែសីហា​ – CEN