វិធីសាស្ត្រ ជួយ​ការពារ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ស្នាម​ជ្រីវ​ជ្រួយ លើ​ផ្ទៃមុខ ទាំង​វ័យក្មេង​ – CEN