បឹង​ទន្លេសាប ជាទី​តាំង​សម្រាប់​ការវិនិយោគ និង​កែច្នៃ​ទេសចរណ៍​សិប្ប​និមិត្ត ដ៏​ទាក់ទាញ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN