ពង្រឹង​យន្តការ​ការរៀបចំ​ផែនការ បោសសម្អាត​មីន សម្រាប់​ខេត្ត​ចំនួន​៧ ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​ខ្ពស់ ដោយសារ​មីន​ – CEN