ស្រឡាញ់​គ្នា​បាន​ជិត​១​ឆ្នាំ ក្រោយ​ការផឹកស៊ី​ ឡើង​ទៅ​រំលោភ​កូនស្រី​គេ ​បានសម្រេច​២​លើក​ និង​ដេក​ជាមូយ​គ្នាទ​ល់​ភ្លឺ ៣​ថ្ងៃក្រោយ​ជាប់​ខ្នោះ​ – CEN