ប៉ូលិស​ថៃ​បាន​រឹបអូស​យក​ផ្ទះសម្បែង ដីធ្លី​ជាង 30 កន្លែង​របស់​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់​ – CEN