អេឡិច អាល់បុន កីឡាករប្រណាំងរថយន្តហ្វរមូឡាវ័ន ដែលមានឈាមជ័រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងបង្អស់ កំពុងតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ – CEN