អា​ម៉ាន់​ដា ស្ទេ​វលី រ៉ូ​ប៊ែ​ន ប្រ៉ា​ឌឺ និង មូលនិធិ​វិនិយោគទុន​សាធារណៈ​សា​អ៊ូ​ឌី បាន​ដកខ្លួន​ចេញពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទិញ​ក្លឹប ញ៉ូ​វ​ខាស​សល ហើយ​ – CEN