ប្រើ​អេស្កាវ៉ាទ័រ កាយ​រំដោះ​ទឹក ដើម្បី​បញ្ជៀ​សការ​ជន់​លិច​ផ្លូវថ្នល់ និង​ផ្ទះសម្បែង​ប្រជាពលរដ្ឋ ២​ភូមិ​ក្នុង​ក្រុង​ដូន​កែវ​ – CEN