៨​ខែ ដើមឆ្នាំ​២០២០ បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ចំនួន ៣២,២០៥ ករណី និង​ដកហូត​គ្រឿងញៀន​ជាង ២៣០០ គីឡូក្រាម – CEN