អគ្គិសនី​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដាច់​ចរន្ត​ញឹកញាប់ សូម្បី​សម្តេច ស ខេង កំពុង​ថ្លែង​សន្ទរកថា ក៏​ដាច់​ចរន្តអគ្គិសនី​ដែរ​ – CEN