ក្រុមហ៊ុន​ទ្វី​ត​ធ័​រ អាច​នឹងរង​ការផាកពិន័យ​រហូតដល់ ២៥០​លាន​ដុល្លារ ព្រោះតែ​… – CEN