បង្ក្រាប​ទីតាំង​ស្ដុក​គ្រឿងសម្អាង​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង​ខុសច្បាប់ ជាង​១០​តោន​ – CEN