រូបភាព​ដ៏​រន្ធត់​ពី​ប្រទេស​ថៃ ទឹកជំនន់​ឆ្នាំនេះ​កាច​សាហាវ​ណាស់ លិចលង់​ស្ទើរ​គ្រប់​តំបន់ – CEN