ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ថា វីរុស COVID-19 នៅ​អា​មេ​រិច កំពុង​ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​បាន​ – CEN