ឪពុក​រំលោភ​កូនស្រី​ជាច្រើនលើក ពេលធ្វើ​ពលករ​នៅ​ថៃ ត្រូវ​ប៉ូលីស​ចាប់ខ្លួន​ – CEN