ភ្ញៀវទេសចរ​ចំនួន ៦២១​នាក់ ជាប់គាំង​នៅ​ក្រុង​កោះរ៉ុង ដោយ​រង​ឥទ្ធិពល​ពី​ព្យុះ​ស៊ីន​ឡា​គូ ត្រូវ​ដឹកជញ្ជូន​មកកាន់​ក្រុងព្រះសីហនុ​វិញ​ – CEN