ទណ្ឌិត​ចំនួន​៤៥​នាក់ កំពុង​ជាប់​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត ត្រូវ​ស្នើសុំ​បន្ធូរ​បន្ថយទោស និង​លើកលែងទោស ក្នុងឱកាស​បុណ្យអុំទូក – CEN