លី​បង់​ប្រកាស​កាន់ទុក្ខ និង​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រោះអាសន្ន​រយៈ ២​សប្តាហ៍ ក្រោយ​មានការ​ផ្ទុះ​ដ៏​កក្រើក​ផ្តាច់ជីវិត​មនុស្ស​ជិត ១០០​នាក់ និង​របួស​ជាង ៤.០០០​នាក់​ – CEN