ដំណាំ​ស្រូវ​បាន​រង​ផលប៉ះពាល់​ដោយ​គ្រោះរាំងស្ងួត​ចំនួន ៤៨ ៨៨២ ហិកតា នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ – CEN