រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានសម្រេច​លើកលែង​ការបង់ថ្លៃ​ធ្វើតេស្តរ​កវី​រុស​កូ​វីដ​-១៩ លើក​ទី​១ និង​លើក​ទី​២ លើ​ទិដ្ឋាការ​ការទូត​ប្រភេទ A និង ទិដ្ឋាការ​ផ្លូវការ​ប្រភេទ B – CEN