ចាប់ខ្លួនស្រ្តីម៉ិចស៊ីកូ២នាក់ ក្នុងករណី​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​បង្កប់​ក្នុង​រថយន្ត​តម្លៃ​ ១០ លាន​ដុល្លារ – CEN