សម្តេច​ក្រឡាហោម ស្នើ​ឲ្យ​ពិនិត្យ​ចំណុច​ខ្វះខាត ដែល​ត្រូវ​កែលម្អ និង​ពង្រឹង​បន្ថែម ដើម្បី​ឲ្យ​កិច្ចការងារ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស ទទួលបាន​លទ្ធផល​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN