អាហារូបករណ៍​១០០​កន្លែង តម្លៃ​២០​ម៉ឺន​ដុល្លារ សាលា ACE ផ្តល់​ដល់​សិស្ស​ដែល​ប្រឡង​ជាប់​និទ្ទេស A ឬ B ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ – CEN