ការសាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នានា រួមទាំង​អគារ​រដ្ឋបាល នៅ​ច្រកទ្វារព្រំដែន​ស្ទឹង​បត់​-​បាន​ណង​អៀន គ្រោង​នឹង​បញ្ចប់​ការសាងសង់ ក្នុង​រយៈពេល​២១​ខែ​បន្ទាប់​ – CEN