នៅចាំ​ទេ​! នារី​វៀតណាម ដែល​កាន់​បាច់ផ្កា​ទទួល​លោក ដូ ណា​ល់​ត្រាំ ទៅកាន់​វៀតណាម​លើកដំបូង​ឆ្នាំ​២០១៧ ឥឡូវនេះ​វាសនា​នាង​ទៅជា​បែបនេះ​….! – CEN