តើ មែន ស៊ី​ធី អាច​បន្តទៅ​វគ្គ​៨​ក្រុម​ចុងក្រោយ​ដែរឬទេ​? – CEN