បាក់​មែកឈើ​នៅក្នុង​បរិវេណ​ស្ថានទូត​បារាំង​សង្កត់​លើ​រថយន្ត​០២​គ្រឿង ក្នុងខណៈ​មេឃ​កំពុង​ភ្លៀង – CEN