ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៧​សីហា​នេះ CAMSOC នឹង ប្រកាស​ជ័យលាភី​ស្នាដៃ ជ័យលាភី​ស្លាកសញ្ញា​-​និមិត្តសញ្ញា ស៊ី​ហ្គេម លើក​ទី​៣២ ឆ្នាំ​២០២៣ និងការរាប់​ថយក្រោយ​ចំនួន​១០០០​ថ្ងៃ សម្រាប់ស៊ី​ហ្គេម និង​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​ – CEN