ក្មួយ​សាច់ថ្លៃ ទាញ​ពូថៅ កាប់​ពូ ៣​ពូថៅ របួសធ្ងន់ ក្នុង​ទំនាស់​ពាក្យសម្តី ហើយ​រត់​គេចខ្លួនបាត់​ – CEN