ការនាំចេញ​កសិផលរ​បស់​កម្ពុជា នា​រយៈកាល​ចុងក្រោយ​មាន​កំណើន​៤,៨​លាន​តោន​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ – CEN