កម្ពុជា កំពុង​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ជាច្រើន​ឱ្យ​ទំនើប ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង​កាត់បន្ថយ​ថ្លៃដើម​ដឹកជញ្ជូន​ – CEN