ដឹង​អត់ថា ពេលណា​ស្ត្រី មាន​អារម្មណ៍​ចង់​រួមភេទ​ខ្លាំង​? – CEN