គីម ជុង​អ៊ុន​បញ្ជា​ឲ្យ​មន្ត្រី​ខ្លួន ផ្តល់​អាហារ និង​ជម្រក​ដល់​ប្រជាជន​កូរ៉េខាងជើង រាប់រយ​គ្រួសារ​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN