នៅក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​រថយន្ត​អត់​ពន្ធ​ជិត​៣០០​គ្រឿង និង​ទំនិញ​ចម្រុះ​មួយចំនួនទៀត គយ​នឹងដាក់​លក់​ដោយ​ដេញថ្លៃ បង់​ចូល​ថវិកាជាតិ ក្នុងករណី​ម្ចាស់​មិន​ចូលទៅ​ដោះស្រាយ​ – CEN